شناسه: 

  گذرواژه : 

  

• ثبت نام
• گذرواژه را فراموش کرده ام
مراجعه کننده گرامی
باطلاع میرساندباعنایت بهسازی خطوط محورجنوب بلیت قطارهای تهران-اهوازوبالعکس .تهران-اندیمشک وبالعکس .اهواز-مشهدوبالعکس ازتاریخ95/9/3 لغایت 95/9/30 پیش فروش نمی شود.لذاپیش فروش روزهای فوق الذکرمتعاقبااعلام می شود. پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای شرکت سفیر ریل آسیا از تاریخ 95/08/01 لغالیت 95/09/30بجزمواردفوق الذکر ساعت 8 صبح روز یکشنبه 95/07/25 آغاز می شود.
در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اینترنتی بلیت با شماره پشتیبانی شرکت سفیر ریل به شماره 43457 داخلی 1 تماس حاصل فرمایید.